Pirkimo - pardavimo taisyklės - Sofihouse.lt

Bendrosios nuostatos

1. Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – „Klientas”) ir Pardavėjo (toliau – „Sofihouse”) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Klientui įsigyjant prekes Sofihouse el. parduotuvėje Sofihouse.lt adresu https://www.sofihouse.lt/ (toliau – „Parduotuvėje“, „E-parduotuvėje“).

Sutarties sudarymo momentas

2.1. Sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas e-parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su Sofihouse taisyklėmis, užsako Sofihouse prekes ir/ar paslaugas.

2.2. Sutartis pradeda galioti, kai Pirkėjas užsako prekes, o Sofihouse atsiunčia Pirkėjui patvirtinimą Pirkėjo nurodytu el. paštu apie užsakymo gavimą, ir galioja iki pilno prekių pateikimo bei atsiskaitymo.

2.3. Kiekviena sutartis sudaryta tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra saugoma e-parduotuvėje iki pilno sutarties sąlygų įvykdymo.

Kliento teisės

3.1. Klientas turi teisę pirkti prekes parduotuvėje šių taisyklių ir parduotuvės nustatyta tvarka.

3.2. Per dvi savaites Klientas, nenurodydamas priežasčių, gali atšaukti savo užsakymą rašytine forma (pvz., laišku, elektroniniu paštu nurodytu kontaktiniu el. pašto adresu) arba grąžindamas gautas prekes, net ir tuo atveju, jei užsakymą pateikė kaip juridinis asmuo (įmonių užsakymai). Terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės gavimo dienos ir skaičiuojamas iki raštiško Kliento atsisakymo gavimo. Kad šis atsisakymas teisiškai galiotų, užtenka tik laiku išsiųsti atsisakymą arba grąžinti prekes. Užsakymo atšaukimą Klientas turi adresuoti: el.pastu: info@sofihouse.lt

3.3. Užsakymo atšaukimo teisė negalioja:

3.3.1. sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus gaminamų prekių, t. y. prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, neatsižvelgiant į tai, ar prekės pradėtos gaminti, ar ne, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms.

3.3.2. kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

3.4. Atsisakant priimti prekes, kurios atitinka 3.3 ir 5.1 dalies punktus, sumokėti už prekes pinigai negrąžinami.

3.5. Už prekes sumokėti pinigai grąžinami per 14 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo užsakymo atšaukimo dienos.

3.6. Klientas įsipareigoja priimti užsakytas prekes per 90 d.d. nuo užsakymo pateikimo dienos. Kitu atveju – pardavėjas turi teisę panaikinti užsakymą be įspėjimo.

Pardavėjo teisė

4.1Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Klientui.

4.2. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

Sofihouse įsipareigoja

5.1. Pristatyti Klientui užsakytas prekes nurodytu adresu.

Atkreipiame dėmesį, kad visos lovytės yra gaminamos, tik gavus užsakymą ir tik konkrečiam klientui, todėl gamybos terminas įprastai gali svyruoti nuo 44-66 d.d. Gamybos terminas tai nėra pristatymo terminas. Pristatymo terminas gali svyruoti nuo 5-10d.d.

5.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, ir negalint pagaminti ir / arba pristatyti Kliento užsakytos prekės, „Sofihouse“ įsipareigoja Klientui pasiūlyti analogišką prekę. Klientui atsisakius priimti prekės analogą, „Sofihouse“ įsipareigoja grąžinti Klientui sumokėtus pinigus nedelsiant.

5.3. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Pirkėjams elektroninėje parduotuvėje Sofihouse.lt teikiamas paslaugas. Pardavėjas taip pat patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais, jeigu tokį sutikimą Pirkėjas suteiks ir nepanaikins.

5.4. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

Prekių apmokėjimas

6.1.Pateikiant užsakymą www.sofihouse.lt, už prekes apmokėti galima iškart naudojantis internetine bankininkyste arba bankiniu pavedimu ne vėliau kaip 3 darbo dienos iki planuojamos pristatymo datos.

6.2. Jei Klientas nesumoka visos prekių sumos šių Taisyklių 6.1. punkte nurodytais terminais, esant Sofihouse sutikimui ir esant galimybei, Klientas gali atsiskaityti banko kortele arba grynaisiais pinigais užsakymo pristatymo metu Sofihouse įgaliotiems atstovams.

6.3. Užsakymas pradedamas vykdyti iškart gavus apmokėjimą už prekes. Nesumokėjus visos prekių sumos šių Taisyklių 6.1. dalyje nurodytais terminais ir nesutarus su Sofihouse dėl apmokėjimo pristatymo metu Sofihouse įgaliotiems atstovams (Taisyklių 6.2. dalis), Sofihouse turi teisę nevykdyti savo prisiimtų įsipareigojimų ir nepristatyti prekių tokį laiko tarpą, kurį Klientas uždelsė atsiskaityti.

6.4. Sofihouse išsaugo nuosavybės teises į prekes iki visiško apmokėjimo už jas.

6.5. Jei 6.3 punkte numatytais atvejais dėl Kliento kaltės Sofihouse negali pristatyti Klientui prekių ilgiau nei 30 dienų nuo išankstinėje sąskaitoje-faktūroje nurodytos prekių pristatymo dienos, Sofihouse įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.

Prekių pristatymas

7.1. Prekių pristatymo ir surinkimo tvarka:

– Klientui pageidaujant, Sofihouse prekes pristato Sofihouse arba Sofihouse įgaliotas atstovas visoje Lietuvoje:

 – Perkant lovytę, ją už 29-60eur pristatome iki lauko durų, arba vietos kur galima privažiuoti,

-Surinkimo paslauga gali svyruoti nuo 30-250 eur ją galite papildomai užsisakyti susisiekę su Sofihouse.lt vadybiniku.

7.2. Prekių pristatymo metu Klientas privalo kartu su „Sofihouse“ įgaliotu atstovu patikrinti prekių būklę. Klientas atsako už lovos ir ją lydinčių prekių įnešimą į gyvenamąsias patalpas ir vietos paruošimą lovos surinkimui.

7.3. Klientui pasirašius sąskaitoje – faktūroje yra laikoma, kad prekė yra perduota.

7.4. Pastebėjęs prekės pažeidimą, Klientas turi teisę jos nepriimti ir privalo tai pažymėti prekės važtaraštyje / sąskaitoje – faktūroje. Klientui priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį / sąskaitą – faktūrą be pastabų, laikoma, kad prekė perduota nepažeista, nesutepta ir tvarkinga.

7.5. Į prekių pristatymo sąvoką įeina prekių pristatymas iki laiptinės / namo durų ar vietos kur galima privažiuoti ir vyksta nuo 9 val. iki 20 val.

7.5.1. Norint pasirinkti pristatymo valandą, tai papildomai kainuoja 35,00 € (su PVM).

7.5.2. Jeigu sutartu laiku Kliento ar jo atstovo pristatymo vietoje nėra, krovinys laikomas nepristatytu dėl Kliento kaltės ir tokiu atveju Klientas privalo sumokėti už pakartotinį atvežimą naujai sutartu laiku. Dėl Kliento kaltės neįvykus pristatymui sutartu laiku, antras pristatymas Klientui kainuos 25,00 € (su PVM), išskyrus į Kuršių neriją Lietuvoje, kur pakartotinis pristatymas kainuos 70,00 € (su PVM).

7.6. Lovų įnešimui reikia 200 cm aukščio ir ne mažiau kaip 75 cm pločio įėjimo. Kėlimas į 100 cm ir didesnį aukštį yra negalimas. Prekės yra iškraunamos vienoje vietoje, įnešamos tik iki lauko durų. Jeigu pageidaujama užnešimo paslauga, kiekvienas aukštas įvertinamas 10,00 € (su PVM) suma.

7.7. Smulkūs lovos defektai taisomi vietoje.

7.8. Pagamintos ir paruoštos pristatymui Kliento apmokėtos prekės sandėlyje saugomos iki sutartos pristatymo datos, išskyrus tuos atvejus, kai SOFIHOUSE ir Klientas sutarė kitaip. Klientui atsisakant priimti prekes po sutartos pristatymo datos, taikomas 1,00 € sandėliavimo mokestis už kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną. Pagamintos, paruoštos pristatymui ir neapmokėtos Kliento prekės sandėlyje saugomos 14 kalendorinių dienų, nebent SOFIHOUSE ir Klientas sutarė kitaip.

Prekių grąžinimas

8.1. Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis šios sutarties bei LR Civilinio kodekso 6.362 straipsniu “Daiktų keitimas ir grąžinimas” ir LR Civilinio kodekso 6.22810 straipsniu “Vartotojų teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties” taisyklėmis (toliau – “Grąžinimo taisyklės”). Užsakant prekes internetinėje parduotuvėje www.sofihouse.lt, Pirkėjas patvirtina, kad yra susipažinęs su Grąžinimo taisyklėmis ir su jomis sutinka.

8.2. Sofihouse nekeičia ir nepriima grąžinamų naudotų ir išpakuotų kokybiškų prekių, taip pat kokybiškų prekių, kurios buvo pagamintos pagal kliento pateiktas specifikacijas arba vienareikšmiškai buvo gaminta pritaikant jas individualiems kliento poreikiams, pvz: nestandartiniai išmatavimai, spalva ir t.t.

8.3. Klientas turi teisę grąžinti nenaudotą ir neišpakuotą kokybišką prekę, išskyrus prekę, kuri buvo pagaminta pagal kliento pateiktas specifikacijas arba vienareikšmiškai buvo gaminta pritaikant ją individualiems kliento poreikiams (pvz: nestandartiniai išmatavimai, spalva ir t.t.), per keturiolika (14) kalendorinių dienų nuo jos pristatymo dienos. Grąžinama kokybiška prekė turi būti nenaudota ir neišpakuota.

8.3.1. Klientui grąžinant nenaudotas ir neišpakuotas kokybiškas prekes, išskyrus prekes, pagamintas pagal kliento pateiktas specifikacijas arba vienareikšmiškai gamintas pritaikant jas individualiems kliento poreikiams (pvz: nestandartiniai išmatavimai, spalva ir t.t., pinigai už suteiktas papildomas paslaugas negrąžinami (pavyzdžiui, surinkimo paslauga, seno čiužinio išvežimas, pakartotinio pristatymo mokestis, grynųjų pinigų administravimo mokestis atsiskaitant pristatymo metu ir t.t.).

8.3.2. Grąžinamas kokybiškas daiktas privalo būti normalios prekinės išvaizdos, neturi matytis naudojimo požymių, pilnos komplektacijos.

8.3.3. Grąžindamas kokybišką prekę, Klientas sutinka, kad grąžinta prekė dar kartą būtų įvertinama Sofihouse atstovų. Įvertinus ir nustačius, kad grąžinama kokybiška prekė atitinka šiose Grąžinimo taisyklėse keliamus reikalavimus, pinigai grąžinami per keturiolika (14) darbo dienų nuo prekės pristatymo i Sofihouse sandėlius esančius adresu: Mažeikiai, Gamyklos g. 31E. Prekei neatitikus šiose Grąžinimo taisyklėse keliamų reikalavimų, prekė yra grąžinama Klientui atgal. Sofihouse nedelsiant turi susisiekti su Klientu jo nurodytais kontaktais dėl prekės perdavimo būdo Klientui. Jei grąžinama prekė neatitinka šiose Grąžinimo taisyklėse keliamų reikalavimų, o Klientas atsisako priimti grąžinamą prekę arba prekės nepavyksta grąžinti Klientui dėl nuo Sofihouse nepriklausančių priežasčių, Sofihouse saugo prekę ne ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo paskutinio Sofihouse susisiekimo su Klientu dėl prekės perdavimo būdo dienos.

8.3.4. Prekė turi būti grąžinama toje pakuotėje, kurioje ji buvo pristatyta, neištepta, atitinkanti prekinę išvaizdą. Pakuotė turi būti nepažeista.

8.4. Grąžinama prekė turi neprieštarauti šios sutarties 3.3. daliai, t.y., prekė nebuvo gaminta pagal kliento pateiktas specifikacijas arba vienareikšmiškai nebuvo gaminta pritaikant ją individualiems kliento poreikiams (pvz: nestandartiniai išmatavimai t.y. visi dydžiai išskyrus standartą 140x70cm, lovos spalva ir t.t.).

8.5. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Sofihouse įsipareigoja priimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju, kai analogiškos prekės nėra, „Sofihouse“ įsipareigoja grąžinti Klientui už prekę sumokėtus pinigus.

8.6. Prekių keitimas ir/ar grąžinimas vyksta tik Lietuvoje apmokant Klientui. Siuntimo išlaidas į/iš kitų šalių apmoka Klientas.

Pastaba:

* Atkreipiame dėmesį, naujas pagamintas medinis baldai, kaip ir visi nauji daiktai (pvz. batai), turi specifinį kvapą, kuris atsiranda naudojant naujas žaliavas. Mūsų gaminiai gaminami iš natūralaus medžio kuris gaudamas salytį su skirtingomis oro salygomis, tai yra šiluma, šalčiu, ar drėgme, gali įvairiai reaguoti, todėl kaip ir kiekvienas medis gali trauktis, trūkti, susidaryti sakų maišeliai ir t.t. Tai nėra brokas ar nekokybiškai pagamintas daiktas.

Atsakomybė

9.1. Klientas yra visiškai atsakingas už užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jeigu Klientas nepateikia tikslių duomenų užsakymo formoje, „Sofihouse“ neatsako už dėl šios priežasties kilusias pasekmes.

9.2. Klientas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.

9.3. Klientas atsako už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Kliento atpažinimo kodu, Klientas atsako už trečiosios šalies atliktus veiksmus.

9.4. Sofihouse neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Klientas patenka į šiuos tinklalapius per Sofihouse e-parduotuvėje esančias nuorodas.

Informacijos siuntimas

10.1. Sofihouse visus pranešimus siunčia Kliento registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

10.2. Klientas visus pranešimus ir klausimus siunčia Sofihouse e-parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu.

Garantija

11.1. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė.

11.2. Visiems produktams yra taikomas 24mėn. garantinis laikotarpis.

11.3. Naujas pagamintas medinis baldas, kaip ir visi nauji daiktai (pvz. batai), turi specifinį kvapą, kuris atsiranda naudojant naujas žaliavas. Mūsų gaminiai gaminami iš natūralaus medžio kuris gaudamas salytį su skirtingomis oro salygomis, tai yra šiluma, šalčiu, ar drėgme, gali įvairiai reaguoti, todėl kaip ir kiekvienas medis gali trauktis, trūkti, susidaryti sakų maišeliai ir t.t. Tai nėra brokas ar nekokybiškai pagamintas daiktas, tačiau tokie medžio defektai įeina į garantinį aptarnavimą, ir tokios prekių dalys yra pagaminamos ir keičiamos naujomis.

11.4. Visų lovyčių čiužinio grotelės yra pridedamos nemokamai, kaip dovana. Galite naudoti jas arba rinktis kito gamintojo čiužinio groteles, todėl šioms čiužinio grotelėms garantinis laikotarpis nesuteikiamas ir netaikomas, jokios pretenzijos dėl jų nepriimamos.

Baigiamosios nuostatos

12.1. „Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar Vartotojų teisių informacinėje sistemoje (VTIS).“

12.2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė.

12.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

 

MENU